КНП "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради"

Послуги

Платні послуги (1)
Прейскурант цін на платні послуги

Записатись до лікаря

Перейти до запису

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лiкарi

21 Лiкар

Новини

Про нас

Обласний клінічний кардіологічний центр (далі - Центр) — є закладом охорони здоров’я комунальної форми власності ІІІ рівня з надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями в Кіровоградській області та організаційно-методичним центром із керівництва системою кардіологічної допомоги населенню даної адміністративно-територіальної одиниці.

Центр забезпечує:

 • доступну якісну спеціалізовану медичну допомогу хворим області із серцево-судинними патологіями;
 • розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних патологій; 
 • підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для розв'язання проблем попередження, виявлення і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
 • зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення області внаслідок серцево-судинних патологій.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

Центр функціонує один в адміністративно-територіальній одиниці, є закладом охорони здоров’я, що має круглу печатку, штамп зі своїм найменуванням.

Центр безпосередньо підпорядкований структурному підрозділу з питань охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Центр виконує свою роботу згідно з цим Положенням під організаційно-методичним керівництвом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Кіровоградської обласної державвної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України та у співпраці із державними установами «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» та "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова" НАМН України.

Центр очолює головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законом порядку.

Завдання та функції Центру:

1. Основні завдання Центру:

1.1. Надання планової та екстреної високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та координація екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у кардіології на догоспітальному (разом із центрами екстреної медичної допомоги та центрами первинної медико-санітарної допомоги), госпітальному та поліклінічному етапах (разом із центральними районними та міськими лікарнями);

1.2. Впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, аналіз їх ефективності, поширення передового досвіду роботи кращих кардіологічних установ, а також експертиза якості посмертної діагностики хвороб системи кровообігу;

1.3. Визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в області та шляхів їх вирішення;

1.4. Розробка, координація впровадження та контроль за виконанням регіональних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями, а також участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями;

1.5. Організація підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, фельдшерів і сестер медичних, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з цих питань;

1.6. Здійснення постійного організаційно-методичного керівництва усіма підрозділами системи кардіологічної допомоги (центрами первинної медико-санітарної допомоги, обласним центром екстреної медицини та медицини катастроф, кардіологічними відділеннями в стаціонарах та кардіологічними кабінетами в поліклініках, структурними підрозділами інтервенційної кардіології у складі обласних лікувальних установ та контролю якості їх роботи;

1.7. Надання телемедичних консультацій населенню області;

1.8. Надання організаційно-методичної та консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам первинної ланки з організації своєчасного виявлення ранніх форм ішемічної хвороби серця та артеріальних гіпертензій, виявлення осіб, які мають фактори ризику, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, покращення якості діагностики, лікування і диспансеризації кардіологічних хворих, а також вказаних осіб з факторами ризику;

1.9. Удосконалення організації та контроль за роботою дистанційних та консультативно-діагностичних центрів (кабінетів), в тому числі і телемедичних кабінетів; організація і реалізація заходів з проведення первинної та вторинної багатофакторної профілактики ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії;

1.10. Організація і проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

2. Відповідно до покладених завдань Центр здійснює:

2.1. Діагностику i лікування хворих, госпіталізованих до Центру;

2.2. Постійний контроль ефективності проведення таких заходів шляхом збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації у закладах охорони здоров’я та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань;

2.3. Аналіз і експертну оцінку рівня діагностики відповідно до клінічних протоколів надання допомоги (в тому числі - диференціальної) при ішемічній хворобі серця, аритміях серця, гіпертонічній хворобі, адекватності лікування, ефективності диспансеризації, первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань;

2.4. Контроль за основними показниками роботи системи кардіологічної допомоги (захворюваність, поширеність основних серцево-судинних захворювань, фактори ризику серцево-судинних захворювань, тимчасова непрацездатність, первинна інвалідність та смертність (в тому числі якість посмертної діагностики) через хвороби системи кровообігу, а також ефективність використання кардіологічних ліжок та якість надання медичної допомоги лікарями-кардіологами кардіологічних кабінетів);

2.5. Контроль в області за виконанням нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України та загальнодержавних програм з питань профілактики та лікування серцево-судинних патологій;

2.6. Оцінку роботи системи кардіологічної допомоги населенню Кіровоградської області за динамікою показників здоров'я населення (зниження захворюваності на ішемічну хворобу серця, порушення мозкового кровообігу у хворих з артеріальною гіпертензією, госпітальна та догоспітальна летальність при гострому інфаркті міокарда, кількість операцій та процедур реваскуляризації при ішемічній хворобі серця, зниження тимчасової непрацездатності, інвалідність і смертність від серцево-судинних захворювань);

2.7. Облік, статистичну обробку та моніторинг показників роботи системи кардіологічної допомоги населенню області, підготовку та подання звіту за формою та у строки згідно із медичною статистичною документацією;

2.8. Перспективну потребу системи кардіологічної допомоги населенню області у розвитку мережі кардіологічних установ, забезпеченні діагностичним обладнанням, забезпеченні населення лікарськими засобами та медичними виробами;

2.9. Складання щорічних і перспективних планів удосконалення якості системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню області.


Структура Центру

Згідно затвердженого статуту складається з: 

I. Адміністративно-управлінського персоналу:

 • головний лікар закладу; 
 • заступник головного лікаря з медичної частини; 
 • заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи; 
 • заступник головного лікаря з економічних питань; 
 • заступник головного лікаря з технічних питань; 
 • головний бухгалтер; 
 • інженер з охорони праці; 
 • юрисконсульт; 
 • адміністратор системи; 
 • економіст з праці; 
 • бухгалтер; 
 • технік; 
 • інспектор з кадрів; 
 • секретар-друкарка; 
 • завідувач складом; 
 • фахівець з державних закупівель. 

II. Медичної частини: 

1. Диспансерно-поліклінічного відділення на 30000 відвідувань в рік.

 • реєстратура;
 • кабінети лікарів-кардіологів;
 • кабінет лікаря-невролога;
 • кабінет лікаря-офтальмолога;
 • кабінет лікаря-хірурга;
 • кабінет лікаря-уролога;
 • кабінет лікаря акушер-гінеколога;
 • кабінет лікаря-ендоскопіста;
 • кабінет лікаря-отоларинголога;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • кабінет лікаря ультразвукової діагностики;
 • маніпуляційний кабінет сестри медичної.

 2. Стаціонарного відділення на 130 ліжок: 

 • Відділення реабілітації з кардіохірургічними ліжками на 60 ліжок ( з них 10 кардіохірургічних). Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 10 ліжок.
 • Реабілітаційне відділення для лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 30 ліжок.
 • Відділення лікування ішемічної хвороби серця на 30 ліжок. 5. Рентген-ендоваскулярний блок з операційною.
 • Приймальне відділення з наданням телемедичних консультацій.

3. Організаційно-методичного відділу; 

4. Допоміжної лікувально-діагностичної служби: 

 • Клініко-діагностична лабораторія.
 • Рентгенелогічне відділення.
 • Кабінет функціональної діагностики.
 • Кабінет ультразвукової діагностики.
 • Фізіотерапевтичне відділення.
 • Електрофізіологічна лабораторія
 • Центральна стерилізаційна, дезкамера.

III. Господарчої частини: 

 • служби приготування їжі;
 • склади ( продовольчий та промисловий);
 • гаражу; 
 • водонапірна башта з артезіанською свердловиною;
 • автономна газова котельня.
Статут КНП
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Колцентр (контактні номери)

Приймальня головного лікаря: (0522)-55-73-10;

Регістратура: (0522)-39-79-49;

Приймальне відділення: (0522)-39-76-11;

Оргметодкабінет: (0522)-39-76-12;

Бухгалтерія: (0522)-39-76-86.

Звіт про виконання фінансового плану за 4 квартал 2020 року
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

15-09-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція.docx

05-08-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали для учасників АТО.docx

05-08-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали.docx

29-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Оксигенатор.docx

29-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для трансрадіальної коронографії) UA-2021-07-27-003881-b .docx

08-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали UA-2021-07-06-001464-b .docx

18-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі хімічні реактиви UA-2021-06-17-003412-b.docx

16-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція UA-2021-06-14-002145-b.docx

16-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали UA-2021-06-11-006539-b.docx

28-05-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі UA-P-2021-05-26-002448-c.doc

21-05-2021

UA-2021-05-19-005399-c ДК 021201533180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму. (Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу.doc

29-04-2021

UA-2021-04-27-004952-c Апарат ШВЛ.doc

15-03-2021

UA-2021-03-11-001318-c 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи(XGCP-880BA пульт керування на столі (або еквівалент))..doc

15-03-2021

UA-2021-03-10-002676-c ДК 021 2015 33180000-5) ДК 021201533180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму. (Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу.doc

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публикации на сайте введите имя и email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

КЛІКНІТЬ НА КАРТІ ТА МАСШТАБУЙТЕ КОЛЕСОМ МИШІ.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 052 255 73 10
 • +38 052 239 79 49
 • +38 052 239 76 11
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Поліклініка Пн.-Пт 8:00 – 16:00, Сб 8:00 – 12:00.
Стаціонар – цілодобово.
Приймальне відділення - цілодобово.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання
Купити в один клік
Вiдбiрне